Cisk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Duży cmentarz na północno zachodnim skraju wsi, przy polnej drodze w kier. Lipianki. Zdewastowany i zapomniany; część zajęta pod uprawy, przez środek cmentarza przechodzi obecnie droga. Widoczne są jeszcze gdzieniegdzie mogiły ziemne, zaś z trwalszych elementów ocalała płyta nagrobna żołnierza niemieckiego (odczytać można: Franz ...gen, REG32...,... 30 Juli 1915) i fragmenty słupków bramy. Według relacji mieszkanki wsi, drewniany płot rozebrali żołnierze niemieccy w 1944 z przeznaczeniem na tratwy (Narew parę kilometrów na zachód), zaś krzyże nagrobne zniszczyli żołnierze radzieccy. Cmentarz był otoczony troskliwą opieką mieszkańców, zapewne dlatego, że wielu pochowanych tu żołnierzy to Polacy z poznańskiej 83 DP, która poniosła tu ogromne straty w walce z rosyjską 59 DPRez. W dniu 31 lipca 1915 roku. Dalsza ruinacja cmentarza nastąpiła w wyniku zakazu opieki nad grobami, wydanego przez władze po 1945 roku; do dziś na skraju cmentarza stoi brzoza, pod którą potajemnie palono znicze i do dziś tkwią w niej gwoździe, na których wieszano wianki.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej