Wojsze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest wśród pól na zachód od wsi; po wschodniej stronie toru kolejowego i gruntowej drogi wiodącej z m. Tomasze do stacji kolejowej Gucin. Widoczny jest z daleka wysoki kamienny obelisk i porastające cmentarz drzewa. Założony na planie koła z mogiłami ziemnymi ułożonymi promieniście wokół pomnika. Na pomniku napis:
"DEUTSCHE KRIEGER RUSSISCHE KRIEGER RUHEN NACH DEM KAMPF IN FRIEDEN".
Cmentarz zarośnięty i zaniedbany, mogiły rozkopane. Nieznana jest liczba pochowanych tu żołnierzy. W pierwszych dniach sierpnia 1915 roku toczyły się tu boje pomiędzy niemiecką 83DP i rosyjską 78DP.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej