Brzezienko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wąsewo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny zaorany pod uprawy. Jedynymi pozostałościami jest wysokie drzewo pośrodku pola i stojący pod nim głaz. Te jedyne ślady cmentarza istnieją jeszcze dzięki obecnemu właścicielowi pola. Pierwotnie na mogiłach stały drewniane krzyże, a obiektem opiekowała się młodzież szkolna. Na wschód od zwartej zabudowy wsi, po lewej stronie szosy stoi kapliczka; w tym miejscu należy skręcić w polną drogę w prawo, w kierunku południowym. Cmentarz znajduje się ok. 700 metrów dalej, po lewej stronie. Od 4 sierpnia 1915 roku niemiecka 1Dyw. Rez. Gw. nacierała tu z powodzeniem na rosyjską 33 DP.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej