Sielc


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na wschód od Sielca, w lesie na północ od szosy nr 60 Różan - Ostrów Mazowiecka znajduje się cmentarz założony ponoć przez Rosjan w 1914 roku dla żołnierzy z garnizonu w Komorowie. Chowano tu też poległych podczas działań wojennych, a w okresie międzywojennym - również osoby cywilne. Stała tu zbudowana z cegły kaplica, po której nie został najmniejszy ślad. Nikły ślad został też po grobach żołnierskich, w ruinie są mogiły osób cywilnych. Pamięć o tym cmentarzu przygasła na pewno wobec powstałych po II wojnie światowej wstrząsających nekropolii w pobliskich Grądach i Komorowie, na których spoczywa około 80 tys. zamęczonych przez Niemców jeńców radzieckich.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej