Budy Grabskie II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierniewice, pow. skierniewicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Dojazd do cmentarza drogą ze Skierniewic do miejscowości Bartniki, po drodze mijamy dwa mosty na rzece Rawka, około kilometra od pierwszego mostu skręcamy w lewo na ubitą i szeroką leśną drogę. Jadąc ciągle prosto około kilometra dojeżdżamy do głębokiego potoku Rokita, a cmentarz jest po prawej stronie drogi.
Obiekt jest obsypany wałem ziemnym w kształcie krzyża maltańskiego. Mogiły są duże, jedna położona centralnie i dwie równolegle po bokach. Obecnie na cmentarzu są dwa krzyże metalowe a trzeci kamienny z napisem CMENTARZ Z WOJNY 1914-15 ustawiony jest przy wejściu do cmentarza.
Dzięki staraniom p. Pawła Woźnickiego oraz p. Ryszarda Łazędzkiego z Urzędu Gminy w Skierniewicach, cmentarz został odnowiony na przełomie roku 2006/2007 – ustawiono kamienny pomnik z tablicą.
W 2010 r. przeprowadzono kolejne prace konserwatorsko-porządkowe, została wykonana i zawieszona tablica informacyjna z opisem walk i rozmieszczeniem grobów na cmentarzu.
W listopadzie 2011 został odnowiony krzyż oraz postawiony nowy krzyż prawosławny. Krzyż kamienny został przenieniony bliżej wejścia do cmentarza.
W dniu 6 listopada 2015 odbyła się ceremonia pogrzebowa podczas której pochowane zostały szczątki pięciu żołnierzy Armii Carskiej. Szczątki żołnierzy zostały odnalezione w trakcie prac drogowych w Bolimowskiej Wsi w sierpniu 2015 roku. Zostały one ekshumowane i zadokumentowane przez Zespół Naukowy realizujący projekt pt. “Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”, który prowadzi dr Anna Zalewska.

Opracowanie:Jerzy Geriak, Paweł Woźnicki, Piotr Młynarczyk
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej