Komorowo (gm. Rząśnik)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Wzruszający dowód pamięci o żołnierskich grobach daje młodzież z komorowskiej szkoły, opiekująca się cmentarzem, który powstał na miejscu walk w końcu lipca 1915 roku. 27 lipca rosyjskie 76 DP i 1 Br. Strz nacierały w tym miejscu na niemiecką 50 DRez. Cmentarz wojenny, na którym pochowano żołnierzy armii niemieckiej. znajduje się w lesie na wschód od miejscowości, w jego północnej części, przy ścieżce wiodącej w kierunku wschodnim, ok. 250 - 300 metrów od krawędzi lasu. Jest to kilka ziemnych mogił zbiorowych, zaznaczonych krzyżami, odtworzonych po latach, po zatarciu pierwotnych granic cmentarza.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej