Rozprza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rozprza, pow. piotrkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kwatera wojenna z I wojny światowej znajduje się przy alei idącej w lewo od bramy wejściowej. Składają się nań trzy zbiorowe mogiły, obudowane obecnie lastrikowymi płytami. Na grobach tych napisy: "Tu spoczywają żołnierze polscy polegli w I wojnie światowej. cześć ich pomięci". Ponadto w głębi cmentarza znajduje się mogiła indywidualna. Spoczywa w niej Mikołaj Chytry legionista 1komp. Ibat. uzup. 8 pp, lat 19, poległ 15 sierpnia 1916 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej