Karczmiska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Karczmiska, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym znajduje się przy ogrodzeniu cmentarnym na lewo od bramy wejściowej. Z daleka widoczny jest wysoki obelisk stojący wśród mogił, opasanych betonowymi krawężnikami, na każdym krzyż z napisem "żołnierz nieznany". Pochowano tu 17 żołnierzy armii austro - węgierskiej oraz kilkudziesięciu Rosjan.

Opracowanie:Piotr Żaczek, Tomasz Wajda
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej