Kamień (lubelskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łaziska, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W południowej części miejscowości od szosy nr 825 odchodzi na wschód droga do wsi Kopanina, wiodąca wzdłuż krawędzi lasu. Ok. 2 kilometry dalej, naprzeciw samotnego gospodarstwa, na skrzyżowaniu leśnych dróg znajduje się cmentarz wojenny. Zapomniany i całkowicie już wchłonięty przez las, o trudnych do odszukania granicach. Na zatartych mogiłach stoją w rozproszeniu trzy metalowe krzyże. Pochowano tu 375 żołnierzy austro-węgierskich i 246 żołnierzy rosyjskich, poległych latem 1914 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej