Góra Puławska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Puławy, pow. puławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła zgiorowa
Opis:

Cmentarz parafialny, mogiła zbiorowa w północnej części cmentarza. Na grobowcu lastrikowym napis:
"Zbiorowa mogiła Polaków żołnierzy walczących w armiach zaborców: Austro-węgier, Niemiec i Rosji, poległych w walkach o twierdzę Dęblin w latach 1914 - 1915".

Opracowanie:Piotr Żaczek, Tomasz Wajda
Data danych:2007-11-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej