Augustów II (gm. Pionki)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pionki, pow. radomski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W lesie na południe od miejscowości znajduje się mogiła zbiorowa. Należy dotrzeć do końca głównej ulicy wsi i po wejściu w las skręcić w lewą ścieżkę; mogiła około 450 metrów dalej, na zboczu wzniesienia po prawej stronie.
Jest to wysoki kopiec, uporządkowany, ogrodzony żerdziami, stoją na nim dwa drewniane krzyże. Spoczywa tu nieznana liczba żołnierzy poległych w czasie operacji dęblińskiej w październiku 1914 roku. W tym rejonie z III rosyjskim korpusem walczyła złożona z Polaków 12 austriacka dywizja piechoty.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-11-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej