Krasna Dąbrowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pionki, pow. radomski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zaniedbany cmentarz wojenny znajduje się naprzeciw leśniczówki na terenie Kolonii Januszno, przy leśnej drodze w kierunku Augustowa. Otoczony rowem i wałem. Wyróżnia się mogiła zbiorowa, na szczycie której postawiono krzyże z patyków. Na głazie w centrum cmentarza wyryto skrzyżowane szable i datę "1914". W tym rejonie podczas operacji dęblińskiej z III rosyjskim korpusem walczyła złożona z Polaków 12 austriacka dywizja piechoty.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-11-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej