Sewerynów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Głowaczów, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

We wschodniej części miejscowości, po północnej stronie szosy nr 48 znajduje się leśny parking, z którego ścieżką idącą na północ dochodzi się do cmentarza. Ma on formę wysokiego kurhanu, oznaczony jest krzyżem łacińskim. Brak danych o liczbie i narodowości pochowanych. W październiku 1914 roku znajdowały się tu pozycje niemieckiej 3DGw, atakowane przez rosyjski XVI Korpus.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-11-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej