Opatów I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Opatów, pow. opatowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz stary - mogiła
Opis:

Pojedyncza mogiła na starym cmentarzu.

Opracowanie:?
Data danych:2007-11-21
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BECKEMANUELGRENADIERR.J.R. 93 / 7 K.1914-10-04--- -


Powrót do strony głównej