Powrót do strony głównej

Lokalizacja:
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: 13

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BECHLERFRANZHORNIST----- obelisk
BISCHOFFCARLGEF[REITER]----- obelisk
BISCHOFFOTTOMUSK[IETER]----- obelisk
BOLDTHEINRICHSERG[EANT]----- obelisk
BUCKWARDTWALTERMUSK[IETER]----- obelisk
DAMASCHKEOTTOMUSK[IETER]----- obelisk
HAASERUDOLFKAN[ONIER]----- obelisk
NEUMANNBRUNOSERG[EANT]----- obelisk
RATEIKEFRANZMUSK[IETER]----- obelisk
SAWUSCHMAXMUSK[IETER]----- obelisk
SCHOENBECKREINHOLDMUSK[IETER]----- obelisk
ZISENKECARLMUSK[IETER]----- obelisk
ZISENKEERNSTMUSK[IETER]----- obelisk


Powrót do strony głównej