Zdroisko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kłodawa, pow. gorzowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Pamiątkowy obelisk ustawiony przy bocznej gruntowej drodze prowadzącej do rezerwatu Zdroiskie Buki (można też powiedzieć, że droga prowadzi w kierunku Ośrodka Szkoleniowego ENEI) - droga gruntowa w prawo od drogi krajowej nr 22 z Gorzowa przez Dobiegniew do Gdańska.
Obelisk nietypowy - na pojedynczych kamieniach umieszczono po jednym nazwisku i datę śmierci. Stopni wojskowych nie podano.
Być może niegdyś tu właśnie był cmentarzyk, ponieważ w tym miejscu utworzone jest lapidarium z niewielką ilością nagrobków.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-01-20
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HILLERTFRANTZ--1915-08-30--Zantzthal /Zdroisko -
PÜSCHERICH--1918-06-03--Zantzthal /Zdroisko -
SCH???FINSKEHERMAN--1915-04-26--Zantzthal /Zdroisko -
SCH???FINSKEWILLI--1915-05-05--Zantzthal /Zdroisko -
SCHÄFERFRANTZ--1916-07-15--Zantzthal /Zdroisko -
SCHÜSERKURT--1917-08-08--Zantzthal /Zdroisko -
WÜLLHERNKARL--1914-11-07--Zantzthal /Zdroisko -
WUTZDORFFOTTO--1918-12-10--Zantzthal /Zdroisko -


Powrót do strony głównej