Barnówko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz komunalny
Opis:

Tuż po zjeździe z drogi nr 23 Dębno-Myślibórz na drogę wojewódzką nr 130 w kierunku Gorzowa Wlkp. po prawej stronie drogi znajduje się ogrodzony teren dawnego cmentarza ewangelickiego (obecnie cmentarz komunalny, bez pochówków). Na niewielkim wzgórku w centrum cmentarza pomnik ułożony z kamieni z wmurowaną tablicą zawierającą nieczytelne napisy. Widać jedynie pojedyncze litery i imię "Hermann", oraz w jednym miejscu cyfrę "15". Na rewersie pomnika tablica z 2004 r przedstawiająca dawny jego oryginalny wygląd. Całość zwieńczona wojskowym hełmem i wieńcem z liści laurowych.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-01-31
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej