Łukowo (Czersk)


Назад на главную страницу

Местонахождение:wieś, gm. Czersk, pow. chojnicki
См. также: mapa.szukacz.pl
Категории:Cmentarz wojenny
Описание:

Описание скоро

Разработка:Maria Gonta
Дата данных:2008-05-07
Фамилии: 36

Фамилия
Имя
Звание/
Национальность
Подразделение
Дата смерти (гггг-мм-дд)
Место смерти
Дата рождения
Место рождения Примечания
??A?SZESZILI------- -
?ASZISZKINILJA------ -
?ISANOW------- -
?ONI???KONSTANTIN------ -
?OWA??OW------- -
A???U?AN??------- -
A?KUZ????------- -
ALEKSANDROW------- -
ARCHIPOW------- -
ASPIE??ZO??------- -
AWDŻENKO------- -
BACHU??------- -
BODJANU??------- -
BUCHALKIN------- -
DURCZ?W------- -
GAKIEN???------- -
GESTAROWICZ------- -
GORCZIKOW------- -
GRZYB???------- -
ILJIN------- -
IŻEGO??------- -
KOŁNAKOW------- -
KUŁAKOWSKI------- -
LI?UT???------- -
MARKOWALEKSEJ------ -
MOKIEDOW------- -
MURASZOW------- -
ORESZIN------- -
PIROŻOW------- -
SAMIEL???------- -
SIDOROWNIKOŁAJ------ -
SKINCZENKO------- -
SKRI?AN------- -
SUCHOSTINSKI------- -
TAŁOLEPER------- -
-NIKOŁAJ------ -


Назад на главную страницу