Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny ŚwiatowejPowrót do strony głównejNazwisko Imię Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka Data śmierci (rrrr-mm-dd) Miejsce pochówku Data urodzenia Miejsce urodzenia
GILIA PIOTR - 2 p.p. ros. 1919 Katowice 1892-10-23 -
KICUK MICHAŁ SZER. 2 p.p. ros. 1917-09-09 Katowice 1895 -
BOBILJOW TEODOR - 2 P.P. 5 K. 1917-08-04 Wilno - -
WOŹNIAK TEODOR - 2 P.P. 9 K. 1916-05-31 Wilno - -
HRINEWECKI ROMAN INF. RUSS.I.R. 2 1915-02-12 Zbylitowska Góra (nr 199) - -
SOBLEW TICHON INF. RUSS.I.R. 2 1915-02-12 Zbylitowska Góra (nr 199) - -
AFONIN TICHON GEM/ROSJA I. R. 2 1918-07-03 Łambinowice I 1882 -
BEIKMANN ANDRES GEM/ROSJA I.R.2 1918-11-11 Łambinowice I 1888 -
BETMANN BERTHOLD GEM/ROSJA I. R. 2 1918-10-13 Łambinowice I 1893 -
BORGUL ARTEMI SERG/ROSJA I.R.2 1918-12-02 Łambinowice I 1885 -
DEDUSCHENKO IWAN GEM./RUSS. I.R.2 1917-11-22 Łambinowice I 1883 -
DINU GHEORGHE SERGT/RUMUNIA I. R. 2 1917-07-12 Łambinowice I 1888 -
GAPOLENITSCH IGNATI GEM/ROSJA I.R.2 1918-10-16 Łambinowice I 1893 -
GURLSCHILTE GEORG GEM/ROSJA I.R.2 - Łambinowice I 1891 -
ILIN SEMJON GEFR/ROSJA I.R.2 1918-10-18 Łambinowice I 1875 -
JAKOWLEW STEPAN GEM/ROSJA I. R. 2 1917-07-27 Łambinowice I 1892 -
MALACHENSKI IWAN GEM./RUSS. I.R.2 1916-12-15 Łambinowice I 1895 -
MARZENKOW JAKOW GEM/ROSJA I.R.2 1918-10-22 Łambinowice I 1887 -
MATUSCHKIN NAUM GEFR./RUSS. I.R.2 1917-05-11 Łambinowice I 1881 -
MELNIK DIMITRI GEM./RUSS. I.R.2 1917-01-03 Łambinowice I 1885 -
MIRONOW IWAN GEM/ROSJA I.R.2 - Łambinowice I 1886 -
PEP HANS GEM/ROSJA I. R. 2 1917-08-01 Łambinowice I 1882 -
RASID DAWID GEM/ROSJA I.R.2 1918-10-18 Łambinowice I 1892 -
SAKOLNIKOW NIKOLAI GEM./RUSS. I.R.2 1915-09-24 Łambinowice I 1887 -
SAMATAJEW DIMITRI GEFR/ROSJA I.R.2 1918-11-15 Łambinowice I 1878 -
SAMOK ADAM GEM./RUSS. I.R.2 1917-12-22 Łambinowice I 1887 -
SCHINSOW DIOT GEFR./RUSS. I.R.2 1916-11-02 Łambinowice I 1877 -
SCHISCHKIN JAKOB GEFR/ROSJA I.R.2 1918-04-09 Łambinowice I 1884 -
SCHKINOW ARSENTI GEM/ROSJA I.R.2 - Łambinowice I - -
SCHLEE JAKOB GEM./RUSS. I.R.2 1917-05-22 Łambinowice I 1888 -
SEDELNIKOW WASILI UTFFZ./RUSS. I.R.2 1916-11-29 Łambinowice I 1891 -
SIMULESCU NECULAI GEM/RUMUNIA I. R. 2 1918-10-13 Łambinowice I 1889 -
SPRYSSAK SEBASTIAN GEM./RUSS. I.R.2 1917-05-22 Łambinowice I 1882 -
STAMIK HIPOTIT UTFFZ/ROSJA I.R.2 1918-10-16 Łambinowice I 1882 -
STEFANSK SAURENTI GEM/ROSJA I.R.2 1919-01-12 Łambinowice I 1876 -
STEPANOW NIKIFOR OFF.STELLV/ROSJA I. R. 2 1918-10-20 Łambinowice I 1882 -
SUGUTSKI PAWEL GEM/ROSJA I.R.2 1918-11-02 Łambinowice I 1894 -
TALDIKIN GRIGORI GEFR/ROSJA I. R. 2 1917-09-24 Łambinowice I 1893 -
TATARINOW ANDREI GEM/ROSJA I. R. 2 1918-03-19 Łambinowice I 1899 -
TOKAREW SERGE GEM/ROSJA I.R.2 1918-09-09 Łambinowice I 1888 -
TURIGIN IWAN GEM/ROSJA I.R.2 1917-09-23 Łambinowice I 1887 -
USACZOW IWAN GEM./RUSS. I.R.2 1916-12-18 Łambinowice I 1885 -
WASSILJEW KONSTANTIN GEM/ROSJA I.R.2 1918-05-29 Łambinowice I 1892 -