Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny ŚwiatowejPowrót do strony głównejNazwisko Imię Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka Data śmierci (rrrr-mm-dd) Miejsce pochówku Data urodzenia Miejsce urodzenia
GOSEN???TSCH FRANCISEK INF. RUSS.I.R. 17 191?-05-06 Bielcza (nr 270) - -
MATEJA ANDREJ INF. RUSS.I.R. 17 1915-05-17 Bielcza (nr 270) - -
KOSMARUK PETER INF. RUSS.I.R. 17 1915-04-20 Dąbrowa Tarnowska (nr 248) - -
POPOW - INF. RUSS.I.R. 17 1915-04-25 Dąbrowa Tarnowska (nr 248) - -
RUMKOW MAKSIM INF. RUSS.I.R. 17 1915-12-20 Dąbrowa Tarnowska (nr 248) - -
SYDOROW SEMEN - IR 17 - Jasło (nr 23) - -
NIKONICZEW PIETROW MATWIEJ - IR 17 - Krzywa (nr 54) - -
NILGRO SCHORA KOSAK IR 17 - Krzywa (nr 54) - -
GRUNOW FEDOR ŻOŁNIERZ ARMII ROSYJSKIEJ 17 P.P. 1917-07-20 Mysłowice - -
RUSNAK MEHEN INF. I.R.N. 17 1914-12-19 Niedomice (nr 208) - -
WOŁKOW STEFAN INF. RUSS.I.R. 17 1915-04-10 Niedomice (nr 208) - -
BLAHODOROW ANDREAS INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
BORDIUK STANISLAW INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
CHORTYNOW IWAN INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
CZERKACZEW IWAN INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
KUSZMYN TEODOR INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
ZUZAWEL STEFAN INF. IR 17 - Pętna (nr 63) - -
DOŁGONKOW ANDRZEJ SZRG. 17 P.P. 1917-02-20 Wilno - -
TYCHONOW IWAN INF. RUSS.I.R. 17 1915-02-28 Wola Rzędzińska (nr 204) - -
ACHMEDIANOW MUCHTARUL?A GEM/ROSJA I.R.17 1918-08-07 Łambinowice I 1875 -
AKIMOW ALEXEI GEM./RUSS. I.R.17 1918-08-09 Łambinowice I 1895 -
ANDREANOT TIOK GEM/ROSJA I.R.17 1919-04-28 Łambinowice I 1880 -
ASCHMEDZADI HARIF GEM./RUSS. I.R.17 1917-02-16 Łambinowice I 1883 -
BOGATSCH CHARTON GEM./RUSS. I.R.17 1918-04-18 Łambinowice I 1885 -
BOGUTSCHIN ALEXEI GEM/ROSJA I.R.17 1918-01-23 Łambinowice I 1893 -
BORISSOW MICHAEL GEM/ROSJA I.R.17 - Łambinowice I - -
CHARTSCHATRO SAMBROT GEM/ROSJA I. R. 17 1918-02-20 Łambinowice I 1898 -
FEDJANIN DIMITRI GEM/ROSJA I.R.17 1917-03-24 Łambinowice I 1889 -
IFTENE JON GEM./RUSS. I.R.17 1917-02-10 Łambinowice I 1890 -
IWANOW IWAN GEM./RUSS. I.R.17 1917-09-28 Łambinowice I 1891 -
KOROBKA NIKOLAI GEM./RUSS. I.R.17 1918-05-23 Łambinowice I 1886 -
KOSAKOW SEMEN GEM/ROSJA I.R.17 1918-10-21 Łambinowice I 1873 -
LUGININ ANDREJ GEM/ROSJA I.R.17 1918-12-14 Łambinowice I 1884 -
MAROSKIN ANDREI GEM/ROSJA I.R.17 1918-10-22 Łambinowice I 1884 -
PIWOWAROW DIMITRI GEM./RUSS. I.R.17 1917-04-15 Łambinowice I 1880 -
PODLSKI JEHIM GEM./RUSS. I.R.17 1917-09-28 Łambinowice I 1869 -
ROMANINKOW TROFIM GEM/ROSJA I.R.17 1919-02-09 Łambinowice I 1880 -
SCHECHADYNOW AGLETIN GEM/ROSJA I.R.17 1918-11-25 Łambinowice I 1886 -
STAFILOW KIRJAK GEM/ROSJA I.R.17 1918-02-28 Łambinowice I 1898 -
SWEREN ZAHARI GEM/ROSJA I.R.17 1918-05-16 Łambinowice I 1883 -
TEKRASZUILI GRIGORI UTFFZ./RUSS. I.R.17 - Łambinowice I 1888 -
TSCHERACHOWITZ PIOTR GEM./RUSS. I.R.17 - Łambinowice I - -
ZARINK JGNATI GEM/ROSJA I.R.17 1918-07-03 Łambinowice I 1896 -