Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny ŚwiatowejPowrót do strony głównejNazwisko Imię Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka Data śmierci (rrrr-mm-dd) Miejsce pochówku Data urodzenia Miejsce urodzenia
ZADWORNEM IHNAM - I.R. 34 1915-05-07 Bogoniowice (nr 138) - -
LOENKO DYMITRY - IR 34 - Jasło (nr 23) - -
NIECHODA NIKOLAUS - IR 34 1917-06-21 Jasło (nr 23) - -
BAŁABAN PETER INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
GORCHANO ALEXEJ FAHNR. IR 34 1915-02-21 Męcina Wielka (nr 82) - -
GURAJEW ANDREJ INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
HANCZARENKO PHILIPP INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
HUK CIRIL INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
KANAJEW PROKOP INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
KOSCIENKO MAREK INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
PUKUL IGNAZ INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
TARAN PHILIPP INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
ZADOROŻNY ANDREJ INF. IR 34 - Męcina Wielka (nr 82) - -
BARAN KARP INF. IR 34 1915-04-18 Rozdziele (nr 85) - -
HUSCEL NIKOLAJ INF. IR 34 1915-04-18 Rozdziele (nr 85) - -
SACHABDYNOW MUCHAMED INF. IR 34 1915-04-10 Rozdziele (nr 85) - -
TURNSZWILE ALEXEJ ZGSF. IR 34 1915-04-10 Rozdziele (nr 85) - -
KRAWCZENKO PETER INF. IR 34 - Sękowa I (nr 79) - -
ROGOWEZKY LEONARD SOLDAT 3.KOMP.34.RUSS.JNF.RTG. 1917-08-23 Wrocław-Osobowice 1889 -
AREWOW CHRISTIAN GEM./RUSS. I.R.34 1917-03-22 Łambinowice I 1893 -
BAIMURSIN DAMINDAR GEM/ROSJA I.R.34 1918-11-16 Łambinowice I 1883 -
GORBUROW PETER GEM./RUSS. I.R.34 1917-06-13 Łambinowice I 1888 -
LUNEW IWAN GEM/ROSJA I.R.34 1918-01-12 Łambinowice I 1883 -
MARATOW WASILI GEM./RUSS. I.R.34 1917-11-18 Łambinowice I 1888 -
MEUSCHKOW MOISEI GEM/ROSJA I.R.34 1919-03-28 Łambinowice I 1885 -
MILENTJEW IWAN GEM/ROSJA I.R.34 1919-03-28 Łambinowice I 1892 -
NOWOSELOW IWAN GEM./RUSS. I.R.34 1917-07-05 Łambinowice I 1883 -
OSCHEKA IWAN GEFR. I.R.34 1917-06-20 Łambinowice I - -
OSTAPCZUK FEODOR GEM/ROSJA I.R.34 1918-02-21 Łambinowice I 1895 -
SIMIONOW WASILI UNTFF/ROSJA I.R.34 1915-09-24 Łambinowice I 1885 -