Statistics

Return to main page

Spośród 73906 nazwisk poległych, w 54007 przypadkach udało się odczytać rok śmierci.
Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie.
191410748
191522243
19164451
19177684
19187871
1919672
1920214
192176
192224
192318
19246


Na 73906 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 24243
Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco.
Niemcy7702
Austria9701
Węgry836
Bośnia96
Rosja4582
Polska519
Włochy807


Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych
ProvincePlacesFallen
dolnośląskie 570 9262
kujawsko-pomorskie 15 283
lubelskie 153 1793
lubuskie 160 1462
łódzkie 179 2239
małopolskie 394 17235
mazowieckie 222 2334
opolskie 373 14570
podkarpackie 294 3826
podlaskie 263 339
pomorskie 59 1741
śląskie 200 8502
świętokrzyskie 68 708
warmińsko-mazurskie 438 4437
wielkopolskie 44 1938
zachodniopomorskie 151 2507

Kolejne zestawienia wkrótce.

Return to main page