Spośród 74951 nazwisk poległych, w 55195 przypadkach udało się odczytać rok śmierci.
Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie.
191410936
191522854
19164574
19177844
19187961
1919682
1920214
192176
192225
192319
192410


Na 74951 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 25121
Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco.
Niemcy8334
Austria9888
Węgry836
Bośnia96
Rosja4636
Polska524
Włochy807


Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych
dolnośląskie 571 9501
kujawsko-pomorskie 15 283
lubelskie 153 1793
lubuskie 160 1462
łódzkie 179 2243
małopolskie 398 17373
mazowieckie 222 2334
opolskie 373 14682
podkarpackie 294 3826
podlaskie 263 339
pomorskie 59 1741
śląskie 200 8502
świętokrzyskie 68 708
warmińsko-mazurskie 442 4598
wielkopolskie 44 1938
zachodniopomorskie 151 2507

Kolejne zestawienia wkrótce.