Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny Światowej

Tereny przygranicznePowrót do strony głównej

A-Z A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ź Ż

MAPA

Cmentarze do opracowania

Miejscowość
Lokalizacja
Polegli
Wilno Litwa 274
Třinec Czechy 83
Słonim wieś, obwód grodzieński, rejon słonimski 3
Stryj Ukraina, obwód lwowski 15
Stara Cervena Voda Czechy 90
Skrobowo wieś, obwód brzeski, rejon Baranowicze 0
Skole Ukraina, obwód skoleski 1
Ruda Ukraina, obwód żydaczowski 0
Rubieżewicze wieś, obwód miński, rejon stołpecki 2
Nowogródek wieś, obwód grodzieński 0
Nieśwież wieś, obwód miński, rejon nieświeski 0
Mala Cermna Czechy 14
Lanngut Rosja 35
Kunštát u Orlického Záhoří 83
Korelicze wieś, obwód grodzieński, rejon korelicki 31
Juraciszki wieś, obwód grodzieński, rejon Iwje 0
Jabłonków Czechy 5
Horodenka Ukraina, obwód iwanofrankiwski 1
Forst III Niemcy 71
Forst II Niemcy 7
Forst I Niemcy 0
Dziesiętniki wieś, obwód miński, rejon Wołożyn 3
Czeski Cieszyn Czechy 0
Bohorodczany Ukraina, obwód iwanofrankiwski 5
Berezówka wieś, obwód brzeski, rejon baranowicki 1
Powrót do strony głównej