Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny Światowej

Tereny przygranicznePowrót do strony głównej

A-Z A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ź Ż

MAPA

Cmentarze do opracowania

Miejscowość
Lokalizacja
Polegli
Korelicze wieś, obwód grodzieński, rejon korelicki 31
Kunštát u Orlického Záhoří 83
Powrót do strony głównej