Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny Światowej

Tereny przygranicznePowrót do strony głównej

A-Z A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ź Ż

MAPA

Cmentarze do opracowania

Miejscowość
Lokalizacja
Polegli
Skole Ukraina, obwód skoleski 1
Skrobowo wieś, obwód brzeski, rejon Baranowicze 0
Stara Cervena Voda Czechy 90
Stryj Ukraina, obwód lwowski 15
Słonim wieś, obwód grodzieński, rejon słonimski 3
Powrót do strony głównej