Rozmieszczenie cmentarzy i miejsc pamięci
z okresu I Wojny Światowej

Województwo - śląskiePowrót do strony głównej

A-Z A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ź Ż

MAPA

Cmentarze do opracowania

Miejscowość
Lokalizacja
Polegli
Niegowa wieś, gm. Niegowa, pow. myszkowski 0
Niegowonice wieś, gm. Łazy, pow. zawierciański 2
Powrót do strony głównej