Skole


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:Ukraina, obwód skoleski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz katolicki
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Maria Gonta
Datum údajů:2008-07-03
Příjmení: 1

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
KORDECKIALBERTROTMISTRZ2 P KAWALERII LEGIONÓW POLSKICH1917-02-17--- -


Návrat na hlavní stranu