Łukowo (Czersk)


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Czersk, pow. chojnicki
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Maria Gonta
Datum údajů:2008-05-07
Příjmení: 36

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
-NIKOŁAJ------ -
??A?SZESZILI------- -
?ASZISZKINILJA------ -
?ISANOW------- -
?ONI???KONSTANTIN------ -
?OWA??OW------- -
A???U?AN??------- -
A?KUZ????------- -
ALEKSANDROW------- -
ARCHIPOW------- -
ASPIE??ZO??------- -
AWDŻENKO------- -
BACHU??------- -
BODJANU??------- -
BUCHALKIN------- -
DURCZ?W------- -
GAKIEN???------- -
GESTAROWICZ------- -
GORCZIKOW------- -
GRZYB???------- -
ILJIN------- -
IŻEGO??------- -
KOŁNAKOW------- -
KUŁAKOWSKI------- -
LI?UT???------- -
MARKOWALEKSEJ------ -
MOKIEDOW------- -
MURASZOW------- -
ORESZIN------- -
PIROŻOW------- -
SAMIEL???------- -
SIDOROWNIKOŁAJ------ -
SKINCZENKO------- -
SKRI?AN------- -
SUCHOSTINSKI------- -
TAŁOLEPER------- -


Návrat na hlavní stranu