Marysin


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Jastków, pow. lubelski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Anna Koncewicz
Datum údajů:2014-12-14
Příjmení: 1

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
WATZENAUERRUDOLFOBERLEUTNANT1 BAON LDST. INF.REG. 61915-08-02Jastków-- -


Návrat na hlavní stranu