Przyborów II (nr 274)


Návrat na hlavní stranu

Lokalizace:wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski
Podívej se na: mapa.szukacz.pl
Kategorie:Cmentarz wojenny nr 274 - okręg VIII
Popis:

Popis brzy

Zpracování:Justyna Barwacz
Datum údajů:2008-11-08
Příjmení: 12

Příjmení
Jméno
Vojenská hodnost/
Národnost
Jednotka
Datum smrti (rrrr-mm-dd)
Místo smrti
Datum narození
Místo narození Poznámky
?ALAMBOS-HONV.----- -
BAGLADIJANOSHONV.----- -
DOMAGABOR------ -
ESIRANISTVANHONV.----- -
FARKASJANOSTAMB.----- -
KOBORTAMASHONV.----- -
KOSIFERENCZ------ -
MOLTJOSEF------ -
POCZAKFERENCZHONV.----- -
POTGAR??AN------ -
SZDAGYISANDORTAMB.----- -
UGH?KALMAN------ -


Návrat na hlavní stranu