Żywiec III


Return to main page

Localization:miasto, gm. Żywiec, pow. żywiecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Kościół - tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Date of list:2016-11-27
Names: 21

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
CALSKIBRONISŁAW------ -
CHWIERUTCZESŁAW------ -
DYCZKOWSKISTEFAN------ -
FOJTUCHWŁADYSŁAW------ -
GĄSZCZEWSKIHENRYK------ -
HOROBSKIANDRZEJ------ -
JÄNKHHENRYK------ -
KABICZEMIL------ -
KRYSTAWŁADYSŁAW------ -
LIOHNOWSKIKAROL------ -
MIODOINSKIJAN------ -
OBTUŁOWICZJAN------ -
PANTOFLIŃSKIFRANCISZEK------ -
PANTOFLIŃSKILUDWIK------ -
RAJEWSKISTANISŁAW------ -
ROWAKOWICZWLODZIMIERZ------ -
RYBARSKILEONARD------ -
SANETRAJÓZEF------ -
STUDENCKISTANISŁAW------ -
WÓJCICKIWŁADYSŁAW------ -
WYRWALSKIWŁADYSŁAW------ -


Return to main page