Szczawin


Return to main page

Localization:wieś, gm. Zgierz, pow. zgierski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz katolicki - kwatery
Description:

Short descripion soon

Author:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Date of list:
Names: 9

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BABIAKST.RESERVIST10 K. INF. R. 1671914-11-24--- -
BÜCHNERFR.RESERVIST8 K. INF. REG. 381914-11-24--- -
GERHARDG.VIZEFELDWEBEL10 K. INF. REG. 1671914-11-26--- -
HOCHAPFELWILHELMRESERVIST6 K. INF. REG. 1671914-11-24--- -
HOHLSTEINO.GEFREITER10 K. INF. REG. 1671914-11-24--- -
JACOBSO. W.OFFZ. STELLV.12 K. INF. REG. 321914-11-22--- -
KLOSSMAXMUSKETIER4 K. INF. REG. 1531914-11-24--- -
LIEDTKEFR.UNTEROFFIZ.4 K. INF.R. 1511914-11-10--- -
MÜHLHAUSENAUG. KARLRESERVIST2 K. INF. REG. 831914-11-24--- -


Return to main page