Bieżuń


Return to main page

Localization:miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Mariusz Kwieciński
Date of list:
Names: 8

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BURZINSKI-LANDST----- -
DIENERTEDUARD------ -
MASS-WEHRMANN----- -
OBHSIAK------- -
PRZIBILSKI-LANDST----- -
SIWECKOTTO------ -
SPEDKUNLEO------ -
WAHLMANN-UFFZ----- -


Return to main page