Racławiczki


Return to main page

Localization:wieś, gm. Strzeleczki, pow. krapkowicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2009-12-13
Names: 43

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
...ABI...A...--1916--- -
...KURAUGUST--1915-11-22--- -
...USKEJOSEF?--1918-10-25--- -
APOSTELPETER--1915-08-05--- -
CEBULLAFRANZ--1916--- -
CHROMILJOSEF--1916--- -
DANIELALOIS--1918-03-28--- -
DANIELFRANZ--1915-09-25--- -
DANIELJOHANN--1914-08-09--- -
DANIELTEODOR--1915-10-06--- -
FITZANTON--1915-07-11--- -
GONSIORBRUNO--1915-07-16--- -
HAIDUKAUGUST--1917-08-01--- -
HAIDUKSIMON--1916-08-08--- -
HANISCHAUGUST--1918-07-23--- -
JANOCHAAUGUST--1914-09-09--- -
JANOCHAPAUL--1916-05-07--- -
JOSEFTEODOR--1915-10-01--- -
KOLODZIEJFRANZ--1914-08-22--- -
KOLODZIEJJOHANN--1914-09-22--- -
KOLODZIEJPETER--1916-07-??--- -
KOLODZIEJTHOMAS?--1916-07-22--- -
KONTNYAUGUST--1918-08-01--- -
LOSSJOSEF--1917-09-21--- -
MAGIERAPETER--1914-09-29--- -
MENZLERFRANZ--1917-03-20--- -
MIERZWAKARL--1914-08-22--- -
MIERZWALEONHARDT--1916-05-03--- -
NOWAKROBERT--1914-08-22--- -
PELKAAUGUST--1915-01-20--- -
PIECHAPAUL--1917-09-19--- -
PIECHNIKRAPHAEL--1915-10-11--- -
REISCHPAUL--1915-12-17--- -
RYBARCZYKAUGUST--1915-09-21--- -
RYBARCZYKJOHANN--1914-09-17--- -
RYBARCZYKJOHANN--1918-04-28--- -
SDALLEKFRANZ--1916--- -
SMYCZAKFRANZ--1916-12-04--- -
SUCHYJOSEF--1916-??-20--- -
WAWRZINEKAUGUST--1914-11-03--- -
WAWRZINEKJOHANN--1915-07-13--- -
WOEHLJOSEF--1914-10-10--- -
ZYLLAKONSTANTIN--1917-01-07?--- -


Return to main page