Krępna


Return to main page

Localization:wieś, gm. Zdzieszowice, pow. krapkowicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2009-12-13
Names: 23

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
ARNDTJOSEF------ -
BIALASALFONS------ -
BIALASJOHANN------ -
BIALASVINZENT------ -
BIALASWILHELM------ -
BOMBAJOSEF------ -
DANIELTEODOR------ -
GIELNIKHEINRICH------ -
HINKFRANZ------ -
IWAEMIL------ -
IWAPAUL------ -
IWAWILHELM------ -
JENDRUSCHJOSEF------ -
KOZIOLJULIUS------ -
LEZOCHJOHANN------ -
LIPKAJOHANN------ -
MANDALKAJOSEF------ -
PORADAPAUL------ -
SCHAMPERAJOSEF------ -
SMIATEKFRANZ------ -
THOMETZEKALOIS------ -
THOMETZEKFRANZ------ -
WROBELFRANZ------ -


Return to main page