Łaniec


Return to main page

Localization:wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Pomnik
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda
Date of list:2017-08-12
Names: 8

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BARTONKARL--1918-01-01--- -
BINIASCHALEX--1917-07-27--- -
BUGIELANTON--1918-11-28--- -
DRONGHIPPOLITH--1915-08-22--- -
FLEGERJOSEF--1916-07-15--- -
JEGLIZKAALOIS--1914-11-09--- -
MICHALSKYALFRED--1918-08-18--- -
RYGIELROBERT--1918-08-08--- -


Return to main page