Bielsko-Biała VII


Return to main page

Localization:miasto, gm. Bielsko-Biała, pow. m. Bielsko-Biała
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Tablica pamiątkowa
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2017-08-17
Names: 109

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
MERESWL.------ -
KRAWCZYKW.------ -
PACIOREKW.------ -
WONTROBAW.------ -
MARSZHAŁEKV.------ -
NYCZV.------ -
SZYPUŁAV.------ -
BANDR.------ -
BANNERTR.------ -
FADLER.------ -
FOLTAR.------ -
MIODOŃSKIR.------ -
OLEAKR.------ -
PERZINAR.------ -
PEŠINAR.------ -
PILARSKIR.------ -
PILARZYR.------ -
SLIWINSKIR.------ -
WAGNERR.------ -
ZANGLR.------ -
ZNACKIR.------ -
ŻUREKR.------ -
GAIDACZEKO.------ -
GEIERO.------ -
ORAWSKIO.------ -
SABROVSKIO.------ -
WACHMIETAO.------ -
CZUDEKN.------ -
NIKIELM.------ -
GIZICKIL.------ -
HORECKIL.------ -
MARKUZELL.------ -
PAWLIKL.------ -
PAZDZIORL.------ -
SIEREKL.------ -
ZANGLL.------ -
BATHELTK.------ -
GRYGIERCZYKK.------ -
KLACZEKK.------ -
MACHERK.------ -
MASCHKAK.------ -
PINTSCHERK.------ -
RICHTERK.------ -
RURAKK.------ -
SCHRAMEKK.------ -
SCHUBERTK.------ -
SIEREKK.------ -
SMYKALK.------ -
WRÓBELK.------ -
CZADERJ.------ -
FABISZJ.------ -
GERUTJ.------ -
GUZYJ.------ -
HERRMANNJ.------ -
HOJDESJ.------ -
KITLINSKIJ.------ -
KUBALAJ.------ -
LEHNERTJ.------ -
LORENZJ.------ -
MOHENGJ.------ -
MÜLLERJ.------ -
RAABJ.------ -
REITERJ.------ -
SIKORAJ.------ -
SIUDAJ.------ -
SMELTYJ.------ -
STUDENTJ.------ -
WIESNERJ.------ -
WONTROBAJ.------ -
THENI.------ -
KUBITZAH.------ -
PRZYKLOPILH.------ -
SPATSCHEKH.------ -
WAGNERH.------ -
GIZICKIG.------ -
JURZICZEKG.------ -
NOWAKG.------ -
PICHELFR. M. L.------ -
BUDZIKIEWICZFR.------ -
CICHYFR.------ -
CZYLOKFR.------ -
JURZICZEKFR.------ -
KACHELFR.------ -
MIESCAKFR.------ -
PENKALAFR.------ -
POLAKFR.------ -
THELOKFR.------ -
DANIELCZYKFERD.------ -
RICHTERF.------ -
DOBOSZE.------ -
HAUKEE.------ -
KNOPPE.------ -
ORDYNIECE.------ -
PILARZYE.------ -
KINDLB.------ -
URBANKEAND.------ -
URBANKEALF.------ -
BROSA.------ -
DONOCIKA.------ -
FIAŁKOWSKIA.------ -
KUNZA.------ -
MUCHAA.------ -
PINTSCHERA.------ -
PODWARSKIA.------ -
REISA.------ -
SCHUBERTA.------ -
SEMLERA.------ -
WIESNERA.------ -
WECZEREK------- -


Return to main page