Jeglin


Return to main page

Localization:wieś, gm. Pisz, pow. piski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Włodzimierz Kozarzewski, Piotr Banach, Mieczysław Raczyński
Date of list:2007-08-02
Names: 25

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
TROTTNER-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
TORTZ-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
TIMM-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
THALMMAN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
SZAFRANSKI-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
SUPPLIFRITZMUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SUPPLIMAXMUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zniszczony
STRUWE-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
STETENHAGEN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SCHNEIDERJULIANNPODOFICER45 PP1915-02-??--- -
SCHMIDT-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SCHMACHL-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
SALESCHUS-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- zatarta
NOWITZKI-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- -
MROTZEK-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
LOSMANN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KUHN-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KOCH-PODOFICER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
KISCHNIK-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
JAKOB-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
HOPPE-ST. SZEREGOWY45 PP1915-02-??--- krzyż betonowy
HAERTEL-ST. SZEREGOWY45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
BROWARZYK-SIERŻANT45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
BAUREIS-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa
ATAPEL-MUSZKIETER45 PP1915-02-??--- tablica pamiątkowa


Return to main page