Gosławice (nr 214)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wierzchosławice, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 214 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-05-25
Names: 3

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BIŁOUSJOSEFINF.RUSS.I.R. 191919-02--- -
MICHAJLOWICZNIKOLAJFLDW.RUSS.I.R. 191915-01--- -
OLZEERICHKR.FR.MUSK.DEUTSCH.R.I.R. 2171914-12-20--- -


Return to main page