Błonie (maz.)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Orliński
Date of list:2007-07-15
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
ETZOLDEDWINLEUTNANT??? BAT. W ???--1882-10-02Zeitz -
JUNGISIDORUNTEROFFIZIER1 K ??? INFT. BU GLATZ1915-03-18-lat 27- -


Return to main page