Ruda Maleniecka


Retour a la page principale

Localisation:wieś, gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Cmentarz wojenny
Déscription:

bientôt

Elaboration:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
La date
d'actualisation:
Noms: 9

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
DIACZENKO?KGREND.TAURYCZER GREND.R... 1914-12-07--- -
GRYGONOSZANDREJGREND.GREND.MOSK.G.R.8 1915-01-02--- -
GRYGORIEWAROSTYN FIODOR------ -
GURLOWO-ANGRIGOR?GREND.GREN...IB GARDE R. 6 1915-03-23--- -
JEGOROWPIOTRKOMDT.D.TELEF.ABT. 1915-01-09--- -
LEWICKIPAWEL?ENADIER ----- -
MASZKOWALEXANDERGEFR-1915-02-10--- -
MOROZOWPETERGREND.TAWRYCZER GR. GR 6 1914-04-05--- -
ROSŁAKOW...KORYGREND.GREND.MOSK... 1914-12-16--- -


Retour a la page principale