Kotowice (śląskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Żarki, pow. myszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w Kotowicach to nekropolia, na której pochowani są żołnierze trzech armii zaborczych, polegli w 1914 w czasie walk w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego. Powstał on prawdopodobnie na początku 1915, jako duży obiekt (drugi pod względem wielkości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej) i spoczęło na nim ok. 800 żołnierzy. W 1936 w wyniku komasacji przeniesiono tutaj zwłoki z cmentarzy z Huciska (10 Austriaków i 147 Rosjan), Jaworznika (196 Austriaków i 17 Rosjan), Ludwinowa (5 Austriaków, 52 Rosjan), Łutowca (32 Niemców, 16 Austriaków, 27 Rosjan), Morska (19 Austriaków, 30 Rosjan), Nowej Wsi (22 Niemców i 1 Austriak), Parkoszowic (145 Austriaków, 149 Rosjan), Podgaju (5 Niemców, 45 Austriaków) oraz Przewodziszowic I i II (odpowiednio 44 Niemców, Austriak, 68 Rosjan oraz 33 Niemców). W sumie w Kotowicach spoczywa obecnie 1200 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, co jest wyjątkiem na terenie Jury. Największy krzyż w miejscu pochówku pochodzi z Ludwinowa. Na cmentarzu występuje aż 6 różnych rodzajów żeliwnych krzyży (trzy typy łacińskie i trzy prawosławne; pochowano tutaj również muzułmanów z armii austriackiej, ale nie wiadomo, czy w przeszłości zaprojektowano dla nich osobne znaki nagrobne) oraz charakterystyczne żeliwne tablice na betonowych postumentach. Cmentarz został w 2000 wyremontowany; jest otoczony ziemnym wałem, a obok znajduje się starsza kapliczka (to prawdopodobnie przesądziło o lokalizacji nekropolii). Mimo iż jest wpisany do rejestru zabytków, był on wielokrotnie okradany i dewastowany; również zlecane prace konserwatorskie prowadzone były czasem niefachowo i przyczyniły się do dalszych zniszczeń. Na cmentarzu spoczywa w imiennym grobie major Gerhard von Bessewitz z 2 batalionu 2 pułku piechoty z Berlina, najwyższy rangą Niemiec pochowany w tym rejonie. [źródło: Wikipedia]

Opracowanie:Włodzimierz Rożdżyński
Data danych:2008-03-17
Nazwisk: 131

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
UNT…..RUDOLF--1914-??-??--- TABLICZKA
BERCKNERERNST.?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ELINSKIFELIX?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
GRUNEERNST.?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
HABERLANDOTTO?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KLEMITZWILHELM?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KRABEGUSTAV?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KREUZINGERGUSTAV?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
PRINACKHERMANN?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
WANCZEKPAUL?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
WLOCZYKKONRAD?1. PION. BATL.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
SARANWALTERLEUTAN. D. RES.2. GRES. R. 12. KOMP.1914-11-17--- TABLICZKA
TOLLEKARLLEUTN. D. RES.2.G. RES.R. 6. KOMP.1914-11-17--- TABLICZKA
BASSEWITZ vonGERHARDMAJOR2.R.RES.R.2.BATL.1914-11-17--- TABLICZKA
BACHHUBERMAXRESV.3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-11-17--- TABLICZKA
BETHGEROBERTKRIEGSFRW.3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-12-01--- TABLICZKA
BROCKMANNFRIEDER.GEFREIT.3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KESSELHUTFRITZ?3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-12-01--- TABLICZKA
LADEBRUNOGRENADIER3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ROHDEPAULKOMP. OFFIZ. STELLV.3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-11-17--- TABLICZKA
SCHIFFERMARTINGRENADIER3. KOMP. R.J.N.F. R.641914-11-22--- TABLICZKA
CRAMERCHRISTIAN?7. KOMP. GREN.1914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ANDERSENHANSGREN.7.KOMP. GREN.1914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
JOHANNSENMATH.GREN.7.KOMP. GREN.1914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
LINDEGARDTWILH.GREN.7.KOMP. GREN.1914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
BURNIMANNMARTIN??1914-??-??--- TABLICZKA
EIPELTAUEREDMUNDJNFANT.?1914-11-21--- TABLICZKA
HEIMEIERKARLJAGER??--- TABLICZKA
JSEERPAUL??1914-??-??--- TABLICZKA
KURIYSAJOSEF??1914-??-??--- TABLICZKA
LENTHEINRICH??1914-??-??--- TABLICZKA
MAHNLFRANZJAGER?1914-??-??--- TABLICZKA
MESTALJULIUSJAGER?1914-??-??--- TABLICZKA
OIMALWILHELMJAGER?1914-11-??--- TABLICZKA
PELLRAIMUND??1914-??-??--- NAGROBEK KAMIENNY
STEINERFRANZJNFANT?1914-??-??--- TABLICZKA
STEMLGEORG??1914-??-??--- TABLICZKA
SUMMELJOSEFJNFANT.?1914-11-21--- TABLICZKA
SURILKARLJAGER?1914-??-??--- TABLICZKA
WUSTEFELDKURT??1914-11-17--- TABLICZKA
KELCHENGELBERTJAGERK.U.K J.R. 101914-11-17--- TABLICZKA
WAGNERFRANZJAGERK.U.K J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
BUCHLOWSKYFRANZJAGERK.U.K J.R. 321914-11-??--- TABLICZKA
CHALUBKAFR.?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-21--- TABLICZKA
HOFERJAKOB?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-26--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ILLEKALOIS?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-27--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KADLECJOSEF?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-18--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KOPALJOH.KORPORALK.U.K. INF. REGT. 811914-11-21--- TABLICZKA
MATOUSEKKARL?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-17--- TABLICZKA
POJERFRANZ?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
POSPISILKARL?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-17--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ROUSEKJOH.GEFREIT.K.U.K. INF. REGT. 811914-11-21--- TABLICZKA
VOCHYANJOHANNZUGSFÜHRERK.U.K. INF. REGT. 811914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ZENEZNYJOH.?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-23--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ZIEGLERRAJMUND?K.U.K. INF. REGT. 811914-11-28--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ZWERINAJOSEFGEFRT.K.U.K. INF. REGT. 811914-11-21--- TABLICZKA
FRAGNERLEOPOLDJNFANT.K.U.K. J.R1914-11-21--- TABLICZKA
SUS (?)MAXJNFANT.K.U.K. J.R1914-??-??--- TABLICZKA
AUGEHERJOHANNJAGERK.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
BAUMERJ.KERSCHJAGERK.U.K. J.R.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
BELNARANTONJNFANT.K.U.K. J.R.1914-??-??--- NAGROBEK KAMIENNY
BLAZEKMATHIASJNFANT.K.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
BOGNERJOHANNJAGERK.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
DOMANICHJOHANNJAGERK.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
DRAGONFRANZJAGERK.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
ERILTALICHJOSEFJAGERK.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
HNLICAHENRICHJAGERK.U.K. J.R.1914-11-17--- TABLICZKA
JACHINGERFRANZJAGERK.U.K. J.R.1914-11-19--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KAISERFRANZJNFANT.K.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
KOKTAFRANZJNFANT.K.U.K. J.R.1914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KROMPLAKJOSEFJNFANT.K.U.K. J.R.1914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
KUBESMARICJNFANT.K.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
LUTNERERICH?K.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
MATTAUSCHHEPIBERTJNFANT.K.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
NENTESERAUGUSTJAGERK.U.K. J.R.1914-11-??--- TABLICZKA
ORLICAJOHANNJAGERK.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
PALMBERGERJOHANNJNFANT.K.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
PECENKAPAULUNT. JAGERK.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
POKCHATFABIANJAGERK.U.K. J.R.1914-??-??--- TABLICZKA
PORTERE. WILLEPS?K.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
RANOCHJOHANNJAGERK.U.K. J.R.1914-??-??--- NAGROBEK KAMIENNY
STRUMETJ.HABER?K.U.K. J.R.1914-11-21--- TABLICZKA
ULSTINGERKARLJNTERJAGERK.U.K. J.R.1914-11-??--- TABLICZKA
ACHTONIKHERMANNJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-23--- TABLICZKA
ADAMETZWILHELMJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
ALLRAMJULIUSJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-25--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
BAUERFRANZJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ENGELMAJERJOHANN?K.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
FALUNERLEOPOLDUNTSARJAGRK.U.K. J.R. 101914-??-??--- NAGROBEK KAMIENNY
FASCHNIGFRANZJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
FENZFRANCJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
FIGARWALTERJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-29--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
GARTNERL.WEINTJAGERK.U.K. J.R. 101914-??-??--- TABLICZKA
GARTNERLEAUMJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-23--- TABLICZKA
HUBERKARLJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-17--- TABLICZKA
JAKSCHKARLJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-29--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
JANESCHKAALEXJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
LANDSHUTRUDOLFJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
LENAUERANTONJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
MAUKBERTRAMJNFANT.K.U.K. J.R. 101914-11-23--- TABLICZKA
MIEDLERADOLFJAGERK.U.K. J.R. 101914-12-12--- TABLICZKA
NEUMAYERJOHANNJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
NOVAKJOHANNJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
PECHRISELGUSTAVJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
PICHLNERADPLFJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
POLLAKJOHANNJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
REHBERGERJOHANNJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-21--- TABLICZKA
SCHINDLEOPOLDJAGERK.U.K. J.R. 101914-??-??--- TABLICZKA
SCHNELLINGERALOISJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
SMETALVINCENZINFANTERISTK.U.K. J.R. 101914-11-27--- TABLICZKA
STEININGERJOSEFJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
WAGNERFRANZJAGERK.U.K. J.R. 101914-11-30--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
ZITTLAKARLJNFANT.K.U.K. J.R. 101914-??-??--- TABLICZKA
UNFRIEDJOSEFJAGERK.U.K. J.R. 131914-??-??--- TABLICZKA
BASTLPETERJNFANTK.U.K. J.R. 201914-11-17--- TABLICZKA
NAVRKALLUDWIGJAGERK.U.K. J.R. 231914-11-17--- TABLICZKA
PIRAKARLJAGERK.U.K. J.R. 231914-11-17--- TABLICZKA
THRALIKFRANZJAGERK.U.K. J.R. 231914-11-17--- TABLICZKA
BRANDLALOISJNFANT.K.U.K. J.R. 291914-11-21--- TABLICZKA
DIRNECKERJOHANNJAGERK.U.K. J.R. 31914-11-20--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
POSROSILWŁADYMRJNFANT.K.U.K. J.R. 311914-11-18--- WSPÓLNY NAGROBEK KAMIENNY
SCHREIBERJOSEFJNFANT.K.U.K. J.R. 311914-11-17--- TABLICZKA
BARTAKHERMANNUNTSARJAGRK.U.K. J.R. 321914-11-21--- TABLICZKA
PETRUCHAFRANZJAGERK.U.K. J.R. 51914-11-21--- TABLICZKA
BENGEWILHELMRES.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
CHRISTELRICH.RES.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
LESSINGFRITZ.KRFRW.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
OHMANNPEINHOLDKRFRW.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
PICKHARDTEMILLNDW.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
SCHIMMELHERM.UTFFZ.R.J.N.F.R.641914-12-01--- TABLICZKA
MALINOWSKIADALBERTLEUTANT D.L.1.R.J.R. 64 12. KOMP.1914-11-17--- TABLICZKA


Powrót do strony głównej