Blinno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczutowo, pow. sierepcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Cmentarz położony Ok. 600 m od wsi Blinno, niedaleko drogi gruntowej prowadzącej do wsi Podlesie.
Obiekt położony na planie kwadratu o wymiarach ok. 15 x 15 m. W centralnym miejscu prostokątny kopczyk ułożony z kamieni, dwie betonowe tablice z nazwiskami poległych oraz kamienna kula. Tablice są potrzaskane na wiele części, a kilku fragmentów brakuje.
W mogile spoczywa 55 żołnierzy niemieckich (54 z batalionu Landsturmu i 1 nieznany artylerzysta) poległych w dniu 01.02.1915 r. Wielu nazwisk nie można w pełni odczytać z powodu uszkodzenia tablic i napisów.
Według informacji zawartych w książce Pawła B. Gąsiorowskiego pt. „Nekropolie Ziemi Sierpeckiej“ żołnierze niemieccy, których tu pochowano, służyli w oddziale sformowanym z mieszkańców Alzacji i Lotaryngii, a tablice i kamienna kula są pozostałościami po zniszczonym pomniku.
Pod koniec 2007 r. władze gminy Szczutowo podjęły wstępne działania w celu odbudowy cmentarza. Usunięto drzewa i krzewy pokrywające całą powierzchnię obiektu.

Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: 52

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?HAAG??UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
?HARDTF.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
?OSSERTA.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
?RINSTERA.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
ARTHJ.GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
BAHLE.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
BARGENJ(?).LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
BENDERL.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
BEYLF.GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
DELLERCHR.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
FISCHERI.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
FISCHER(?)J.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
FRITZJ.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
GEORGE?GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
GRAFFJ.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
GÜNTHERPH.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HA(?)ELNGNERA.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HAMMP.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HELMERX.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HERTEL?LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HICKELG.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HIE?J.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HÖLZELG.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
HÖLZELL.GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
JACOBH.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
JOSEF-LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
K?W.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
KETTERERP.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
KLEINCHR.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
KLEINJ.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
KLIENTSCHA.GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
KREIS?GEFRLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
LEHNHOFFJ.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
MARTZF.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
MATHEISL.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
MEYERM.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
MORSCHHAÜSERG.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
NIESB.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
OSTERKAMPH.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
PAULPHIL.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
PERRINL.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
ROHEK.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
SCHMIDTJ.VICEFLANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
SCHUHMACHERM(?).LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
SEILERTO.UFFZ.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
STOLZJ.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
STREICHERJ.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
TO?H.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
VOGELI (VOGELL?)JOH.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
WANDER-LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
WOLFFE.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -
WOLFFH.LANDS.LANDST.BATL. HAGENAU1915-02-01--- -


Powrót do strony głównej