Wijewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wijewo, pow. leszczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Wieś przy drodze 305 z Wolsztyna do Wschowy.
Przy wjeździe do wsi od strony północnej (z kierunku Wolsztyna), przy skrzyżowaniu z lokalną drogą w kierunku Piasków stoi pomnik św.Józefa, na którego podstawie umieszczono listę nazwisk poległych w I wojnie mieszkańców Wijewa.
Na górnej części obelisku, tuż pod stopami św. Józefa napis: "CZEŚĆ POLEGŁYM Z WIJEWA 1914-18 ORAZ POWSTAŃCOM 1918-20". Nazwiska pięciu powstańców oddzielone są od nazwisk poległych w I wojnie napisem: "POLEGLI POWSTAŃCY ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ". Na samym dole obelisku napis: "CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. ZA WOLNOŚĆ”.
Oryginalny pomnik został zniszczony w czasie II wojny. Ten jest wierną kopia pierwowzoru i stał dokładnie w tym miejscu.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-03-08
Nazwisk: 45

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ZIELNICAB.--1920-04-11-1896-06-18Wijewo powstaniec
ZIELENICAB.--1914-10-04-1877-10-22Wijewo -
WOJCIECHB.--1915-06-29-1894-07-07Wijewo -
WOJCIECHJ.--1915-12-19-1895-09-05Wijewo -
WOJCIECHP.--1918-04-03-1891-04-12Wijewo -
WOJCIECHS.--1917-12-07-1896-11-13Wijewo -
WOCHNIKP.--1915-02-03-1886-01-30Wijewo -
ŚWIĘTKOWIAKA.--1917-12-02-1897-03-02Wijewo -
ŚWIĘTKOWIAKL.--1914-09-03-1888-06-07Wijewo -
STEPCZAKP.--1920-07-05-1900-06-29Wijewo powstaniec
SOBCZAKF.--1918-12-02-1891-03-24Wijewo -
SOBCZAKS.--1915-06-17-1886-11-14Wijewo -
SKRZYPKOWIAKW.--1915-02-08-1882-02-11Wijewo -
SKRZYPCZAKW.--1920-03-04-1895-04-13Wijewo powstaniec
SCHMIDTM.--1916-03-20-1887-09-26Wijewo -
RYBAKJ.--1915-05-27-1894-03-30Wijewo -
RĘKOŚJ.--1916-09-18-1894-05-19Wijewo -
PUKACKIJ.--1915-01-07-1884-11-26Wijewo -
PUKACKIL.--1919-02-21-1898-04-11Wijewo powstaniec
NOWAKB.--1915-06-10-1890-07-25Wijewo -
MIŚS.--1914-12-16-1888-06-13Wijewo -
MICHALEWICZP.--1914-11-10-1883-06-29Wijewo -
MICHALEWICZS.--1915-02-02-1875-04-21Wijewo -
MICHALEWICZT.--1917-04-12-1897-12-21Wijewo -
LIPKAA.--1914-11-15-1890-06-08Wijewo -
KOWALEWICZJ.--1918-11-04-1877-07-04Wijewo -
KORDEKK.--1916-02-27-1888-11-08Wijewo -
KLUPSM.--1916-04-18-1876-04-18Wijewo -
KLAMKAS.--1915-07-19-1894-04-11Wijewo -
JÓZEFOWSKIF.--1918-11-22-1897-10-04Wijewo -
JOHNR.--1914-11-20-1892-08-09Wijewo -
JAZDONT.--1915-02-24-1894-08-02Wijewo -
JANIKJ.--1914-10-23-1884-07-19Wijewo -
JAKUBOWSKIJ.--1920-07-16-1900-03-15Wijewo powstaniec
JAKUBOWSKIJ.--1915-06-14-1887-03-25Wijewo -
GRZEŚKOWIAKJ.--1918-05-27-1897-04-28Wijewo -
GÓRNYM.--1914-10-29-1878-09-07Wijewo -
CZTERNASTYF.--1917-05-12-1879-03-13Wijewo -
CIEŚLIKB.--1915-08-06-1888-08-02Wijewo -
CIEŚLIKB.--1918-08-22-1896-07-20Wijewo -
CIESIELSKIF.--1915-02-15-1893-03-28Wijewo -
CHAŁUPKAW.--1914-12-29-1890-05-21Wijewo -
BRYCHCYR.--1918-08-21-1894-07-25Wijewo -
BRENIENIEKI.--1916-02-29-1884-12-30Wijewo -
BIERWAGENH.--1916-07-30-1895-12-22Wijewo -


Powrót do strony głównej