Jabłoń Koscielna I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz 60-ciu żołnierzy rosyjskich w Jabłoni Kościelnej (pow. 0,01 ha). Usytuowany jest po prawej stronie drogi z Jabłoni Kościelnej do Jabłoni Śliwowo, tuż za przejazdem kolejowym.
Cmentarz ogrodzony metalowym plotem, zadbany. Po środku stoi krzyż prawosławny, wykonany w ostatnich latach. Brak jakichkolwiek informacji imiennycho pochowanych tu żołnierzach.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat
Data danych:2008-04-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej