Markajmy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Jeniecki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Markajmach położony jest na północny wschód od granic miasta Lidzbarka Warmińskiego, w niewielkim kompleksie leśnym. Do cmentarza, począwszy od drogi Lidzbark Warmiński - Bartoszyce, kierują kamienne drogowskazy. Ostatni odcinek drogi do cmentarza obsadzony jest brzozami.
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego czworoboku Mogiły na cmentarzu wojennym ze szczątkami żołnierzy armii rosyjskiej, rumuńskiej, francuskiej, angielskiej, belgijskiej, włoskiej, serbskiej, rozmieszczone są na wzniesieniach i obniżeniach terenu, połączone kamiennymi schodkami. Po lewej stronie alei prowadzącej od wejścia, wzdłuż cmentarza, znajduje się kamienna piramida poświęcona żołnierzom rosyjskim. W części końcowej alei wznosi się krzyż wykonany z wapienia poświęcony żołnierzom angielskim.
Pierwotnie założenie oddzielone było od reszty otoczenia wałem ziemnym i prawdopodobnie niewysokim ogrodzeniem. Główne aleje na cmentarzu wyłożone są kamieniem polnym. Założenie jest obecnie gęsto porośnięte drzewostanem, który w przeważającej części stanowi sosna a także brzoza.

Żródło: Portal - Po Mazurach

Nazwiska niektórych pochowanych Anglików najdują się na pomniku poświęconym jeńcom poległym w Lidzbarku Warmińskim, który znajduje się w Malborku. Na cmentarzu zachowało się wiele płyt z nazwiskami - dane wymagają uzupełnienia.

Opracowanie:Wojciech Beszczyński, Tomasz Wajda
Data danych:2019-01-06
Nazwisk: 43

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ZANTSCHINSKI------- ROSJANIN
WHITEHORST------- ANGLIK
TARATORIN------- ROSJANIN
SUCHANOW------- ROSJANIN
SSOFJANIKOW------- ROSJANIN
SSIMAKOW------- ROSJANIN
SOTOW------- ROSJANIN
SOLODKY------- ROSJANIN
SMIRNOW------- ROSJANIN
SKOLKISS------- ROSJANIN
SENKEWITSCH------- ROSJANIN
SELENOW------- ROSJANIN
SCHTSCHETININ------- ROSJANIN
SCAWELJEW------- ROSJANIN
SAIDASCHIDSE------- ROSJANIN
RADIN------- ROSJANIN
POROSCHKIN------- ROSJANIN
PONIKAROWSKY------- ROSJANIN
PETROW------- ROSJANIN
PECHTUBAJEW------- ROSJANIN
MEDNIS------- ROSJANIN
MAZZALI------- WŁOCH
KOSLOW------- ROSJANIN
KISLIN------- ROSJANIN
KASSJANOW------- ROSJANIN
KALKYN------- ROSJANIN
KAJSCHAURI------- ROSJANIN
JOWA------- ROSJANIN
JAGUPOW------- ROSJANIN
IWANOW------- ROSJANIN
GRIBATSCHEW------- ROSJANIN
GJORGADZ------- ROSJANIN
FIEDOROW------- ROSJANIN
FEAKSIMOW------- ROSJANIN
EOMIN------- ROSJANIN
DRÓZDMICHAŁ-271 P. KRASNOS. POLK1916-11-20HEILSBŁUGÓW1882 -
DJAK------- ROSJANIN
DAWYDOWITSCH------- SERB
CHIVININ------- ROSJANIN
BLAUBERO------- ROSJANIN
BETSCHIS------- ROSJANIN
BANTIN------- ROSJANIN
AISKIN------- ROSJANIN


Powrót do strony głównej