Horodenka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Ukraina, obwód iwanofrankiwski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - pomnik
Opis:

W okresie miedzywojennym miasto powiatowe w woj.stanisławowskim. Dziś stolica regionu w obwodzie iwanofrankowskim.
W zach. części miasta, w pobliżu drogi do Kołomyi usytuowana jest katolicka nekropolia. Na cmentarzu znajdują się dwa pomniki poświęcone poległym w I wojnie żołnierzom austriackim.
Na jednym z nich zachowały się fragmenty inskrypcji: „(...)Ehr de (...) eurs Vaterland gefallene (...) 1919“
Drugi, wystawiony przez żołnierzy swojemu dowódcy posiada inskrypcję o następującym brzmieniu:
„Unserem unvergesslichen theuren KuK Stabswachmeister Alois Pelisek des DRH der in treuer Pflichterfüllung am 31 Oct.1915 in 32 Lebensjahre verchieden ist.
Kameraden der Kaiser Dragoner“

Co w wolnym tłumaczeniu oznacza:
„Naszemu niezapomnianemu wiernemu lotnikowi (KuK – Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen - Carskie i Królewskie Siły Powietrzne) starszemu sierżantowi sztabowemu Aloisowi Pelisek , który przeżywszy 32 lata, poległ podczas pełnienia swych obowiązków dnia 31 października 1915.
Koledzy (towarzysze broni)”.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PELISEKALOISSTABSWACHMEISTERK.U.K1915-10-31-1883- -


Powrót do strony głównej