Kołaczkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miejska Górka, pow. rawicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Roman Szynka
Data danych:2008-09-09
Nazwisk: 42

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CIEPLIKW.------ -
DURCZEWSKIW.------ -
JUSTKOWIAKW.------ -
PILARCZYKW.------ -
POLNYW.------ -
SZYMANKIEWICZW.------ -
WOJTERAW.------ -
ADAMEKST.------ -
NOWAKST.------ -
SZYMKOWIAKST.------ -
REJEKS.------ -
PŁÓCIENNIKP.------ -
POŚLEDNIKP.------ -
RADOJEWSKIP.------ -
MALECKIM.------ -
SZYMAŃSKIM.------ -
TATAREKM.------ -
WACHM.------ -
ADAMEKK.------ -
CICHOWLASJ.------ -
DOLATAJ.------ -
JANKOWIAKJ.------ -
JARCZYŃSKIJ.------ -
NOWAKJ.------ -
NOWAKJ.------ -
PŁÓCIENNIKJ.------ -
POLNYJ.------ -
PRZYBYLSKIJ.------ -
RADOJEWSKIJ.------ -
SOBKOWIAKJ.------ -
WAWRZYNOWICZJ.------ -
FAPAWAFR.------ -
KRZYŻOSZCZAKFR.------ -
ŁAGOCKIFR.------ -
NOWAKFR.------ -
PŁÓCIENNIKFR.------ -
REJEKFR.------ -
SZYNKAFR.------ -
TATAREKFR.------ -
WACHFR.------ -
DOLATAA.------ -
PALUSZCZAKA.------ -


Powrót do strony głównej