Ocice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gromadka, pow. bolesławiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-10-22
Nazwisk: 49

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALTMANN?------ -
HAMPEL?------ -
ME?RN?------ -
BORRMANNA.------ -
BÜRGERA.------ -
GLICKA.------ -
RISSMANNA.------ -
SCHIRMANA.------ -
SCHUBERTA.------ -
DEHMELB.------ -
HOFFMANNB.------ -
LUGEB.------ -
RISSMANNB.------ -
RUPERECHTB.------ -
SCHUBERTB.------ -
TSCHIRNERB.------ -
HILGERE.------ -
JÜTTNERE.------ -
SEIDELE.------ -
NÜSSLERF.------ -
OPITZG.------ -
SCHMIDTG.------ -
HOFRICHTERH.------ -
KÄFEH.------ -
FRANKOWSKIK.------ -
HOLLSTEINM.------ -
KÖNIGM.------ -
BUNZERN.------ -
GÄRTNERO.------ -
GAUW??O.------ -
HOFFMANNO.------ -
OTTOO.------ -
ENDERWITZP.------ -
KÖNIGP.------ -
MACHENP.FLG.----- -
TEICHLERP.------ -
ANDERSR.------ -
HENTSCHOLR.------ -
HOFRICHTERR.------ -
HOFRICHTERR.------ -
PIETSCHR.------ -
RISSMANNR.------ -
SCHUBERTR.------ -
SCHWABER.------ -
SEIDELR.------ -
HILGERW.------ -
LA?D????W.------ -
SCHWABEW.------ -
SCHWARZW.------ -


Powrót do strony głównej